Εδώ θα βρήτε τις πληροφορίες που αφορούν το Τμήμα
Φωνητικών Σπουδών που σας προσφέρει η Μουσική Σχολή
Solotempo.

1. Κλασικό τραγούδι ή αλλοιώς Λυρικό


2. Μοντέρνο τραγούδι
Τμήμα Φωνητικών Σπουδών
Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες
από τις συναυλίες των μαθητών μας
     Ζήσε την μαγεiα της
μουσικής.Το νέο εκπαιδευτικό
έτος ξεκινά την Δευτέρα 4
Σεπτεμβρίου 2017! Πληροφορίες
για τα Προγράμματα Μουσικών
Σπουδών & Εγγραφές στο
τηλέφωνο 70002425.   
     
Πληροφορίες καθημερινά στη
Διεύθυνση τής Σχολής.
Τηλεφωνήστε στο 70002425.
Solo Tempo Music on Facebook
Desined and Developed by UR-Answer.com  ·  E-Mail: info@ur-answer.com
Copyright © 2014 by Solotempomusic  ·  All Rights reserved