> Οι σπουδαστές της σχολή οφείλουν να είναι τακτικοί στη φοίτηση
και να παρευρίσκονται εγκαίρως στα μαθήματα τους . Κάθε
καθυστέρηση με δική τους υπαιτιότητα δεν αναπληρώνεται από τον
καθηγητή.
> Οφείλουν να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις συναυλίες ή
άλλες εκδηλώσεις της σχολής κι αν ακόμα δεν έχουν συμμετοχή .
>Στις αίθουσες διδασκαλίας ο μαθητής εισέρχεται την ώρα του
μαθήματος του, και απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε άτομο, δίχως
την άδεια του διδάσκοντος ή της διεύθυνσης.
>Η μελέτη είναι δωρεάν στη  σχολή και επιτρέπεται μόνο μετά από
συνεννόηση με την γραμματεία . Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι
να προσέχουν τα όργανα και την καθαριότητα στις αίθουσες που
ασκούνται και είναι υπεύθυνοι για κάθε τυχόν φθορά ή καταστροφή.
Επίσης δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να καπνίζουν μέσα στη
σχολή, να περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους και στις τάξεις
και να ενοχλούν την διδασκαλία των υπολοίπων μαθημάτων.
> Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το προσωπικό καθώς και την
περιουσία τις σχολής, καθώς και τους συμφοιτητές τους! Μεταξύ των
μαθητών πρέπει να υπάρχει μια ευγενής άμιλλα για να γίνεται
καλύτερη και σωστή συνεργασία μεταξύ τους! και ακόμη να
πληροφορούνται όλες τις ανακοινώσεις τις σχολής και να
ενημερώνονται.
>Οι γονείς των σπουδαστών οφείλουν να πληροφορούνται από
τους καθηγητές και την διεύθυνση την πρόοδο και την φοίτηση των
παιδιών τους.


Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται για ευκολία των μαθητών,                       
σε δέκα μηνιαίες δόσεις στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, από τον
Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο.


>Για τυχόν απουσίες, οι μαθητές πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τη
διεύθυνση  της σχολής στο τηλέφωνο  99 28 29 29.
Μαθήματα τα οποία δεν εκτελούνται από υπαιτιότητα του καθηγητή η
σχολή είναι Υποχρεωμένη  να τα αντικαταστήσει σε σύντομο χρονικό
διάστημα η μετά από συμφωνία μεταξύ διεύθυνσης και γονέων (αν οι
μαθητές είναι ανήλικοι).
>Μαθήματα τα οποία δεν εκτελούνται από υπαιτιότητα του μαθητή ή
λόγω αργιών, η σχολή ΔΕΝ είναι υποχρεωμένη να τα αντικαταστήσει
εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από τη διεύθυνση.


Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ο καθηγητής αξιολογεί την
πρόοδο του μαθητή συμπληρώνοντας την Κάρτα Αξιολόγησης
βαθμολογώντας  ειδικών και υποχρεωτικών μαθημάτων. Η Κάρτα
περιλαμβάνει την υπογραφή του καθηγητή αλλά και της Διευθύντριας
της Σχολής και δίνεται στους μαθητές στο τέλος του πρώτου
τετραμήνου και κατά το τέλος του δεύτερου τετραμήνου για υπογραφή
κηδεμόνα (εάν είναι ανήλικοι). Στο τέλος της σχολικής χρονιάς
επιστρέφεται και παραμένει στον μαθητή.


Η Σχολή δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχών χαμένα αντικείμενα! Οι
μαθητές που χάνουν αντικείμενα μέσα στη Σχολή, μπορούν να
απευθύνονται στη διεύθυνση της σχολής και αν αυτά έχουν βρεθεί θα
φυλάγονται στο γραφείο της διευθύντριας!
Γενικοί Κανονισμοί
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΡΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες
από τις συναυλίες των μαθητών μας
     Ζήσε την μαγεiα της
μουσικής.Το νέο εκπαιδευτικό
έτος ξεκινά την Δευτέρα 4
Σεπτεμβρίου 2017! Πληροφορίες
για τα Προγράμματα Μουσικών
Σπουδών & Εγγραφές στο
τηλέφωνο 70002425.

      Ομαδικά μαθήματα
τραγουδιού για ενήλικες με 40
Ευρώ τον μήνα + 30 Ευρώ για
την εγγραφή.

      Δωρεάν μαθήματα χωροδίας
με 50 Ευρώ για την εγγραφή.

Πληροφορίες καθημερινά στη
Διεύθυνση τής Σχολής.
Τηλεφωνήστε στο 70002425.
Solo Tempo Music on Facebook
Desined and Developed by UR-Answer.com  ·  E-Mail: info@ur-answer.com
Copyright © 2014 by Solotempomusic  ·  All Rights reserved