Η Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Ορθόδοξης Ελληνικής
Εκκλησίας. Οι ρίζες της Βυζαντινής μουσικής βρίσκονται στους
Αρχαίους Έλληνες αλλά πήρε το όνομα της από το Βυζάντιο. Οι
αρχές της Βυζαντινής μουσικής τοποθετούνται στον 4ο μ.Χ. Αιώνα.
Στα Βυζαντινά χρόνια υπήρξαν σπουδαίοι και αξιόλογοι υμνογράφοι
της Βυζαντινής μουσικής όπως ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο
Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, η Κασσιανή Μοναχή και
πολλοί άλλοι. Ο Βυζαντινός ύμνος, του οποίου υπήρξαν τρεις τύποι,
ήταν η μέγιστη έκφανση αυτού του μουσικού είδους.

Ποια η ιδιαιτερότητα της Βυζαντινής μουσικής; (κλίμακες,
μικροδιαστήματα, έλξεις).
Ένα από τα χαρακτηριστικά όλων των κλασικών γραμμάτων & των
τεχνών είναι η ποικιλομορφία σε κάθε είδος καλλιτεχνικής έκφρασης
(λόγος, χρώματα, μουσική κ.λπ.).
Έτσι και στη Βυζαντινή μουσική (εκκλησιαστική και δημώδη), το
πλήθος & το πολυσύνθετο των μουσικών διαστημάτων είναι και τα
ιδιαίτερα εκείνα γνωρίσματα, που δημιουργούν την ειδοποιό διαφορά
ανάμεσα σε άλλα είδη μουσικής.
Η ανά δύο μόρια δηλαδή υπάρχουσα υποδιαίρεση του τόνου (2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 μόρια κ.ο.κ.) είναι πλουσιότερη από την μεταγενέστερη
(ανά ημιτόνιο) μονάδα μέτρησης (6,12,18 μόρια κ.ο.κ.) του
συγκερασμένου συστήματος  (δυτική μουσική κ.ά.)

Βυζαντινή στις μέρες μας; (επικαιρότητα, επιρροές, προοπτικές).
Η Βυζαντινή μουσική δεν εξαντλείται στα καθιερωμένα εκκλησιαστικά
μέλη & δημοτικά τραγούδια.
Πέραν αυτών των κυρίων φορέων αυτής, έγινε, γίνεται & θα γίνεται
διαρκώς χρήση των προαναφερθέντων μικροδιαστημάτων, έλξεων
και κλιμάκων της σε ένα πραγματικά ευρύ μουσικολογικό πεδίο.
Έτσι, ο μεν πραγματικός γνώστης θα εντοπίσει τις ισχυρές επιρροές
της στο μεταγενέστερο λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι, η και στο σύγχρονο
έντεχνο!

Η φοίτηση ολοκληρώνεται με την απόκτηση  πτυχίου
Βυζαντινής μουσικής
Βυζαντινή Μουσική
Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες
από τις συναυλίες των μαθητών μας
      Ζήσε την μαγεiα της
μουσικής.Το νέο εκπαιδευτικό
έτος ξεκινά την Δευτέρα 4
Σεπτεμβρίου 2017! Πληροφορίες
για τα Προγράμματα Μουσικών
Σπουδών & Εγγραφές στο
τηλέφωνο 70002425.

      Ομαδικά μαθήματα
τραγουδιού για ενήλικες με 40
Ευρώ τον μήνα + 30 Ευρώ για
την εγγραφή.

      Δωρεάν μαθήματα χωροδίας
με 50 Ευρώ για την εγγραφή.

Πληροφορίες καθημερινά στη
Διεύθυνση τής Σχολής.
Τηλεφωνήστε στο 70002425.
Solo Tempo Music on Facebook
Desined and Developed by UR-Answer.com  ·  E-Mail: info@ur-answer.com
Copyright © 2014 by Solotempomusic  ·  All Rights reserved